Gå til hovedinnhold

Translate

Øl, alu, og bjórr (og noen flere ord)

 Øl har vært brygget siden de første sivilisasjonene. Men visste du at man på norrønt hadde fire ord som er relatert til øl?

Øl ble spredt i Europa av germanske og keltiske stammer allerede 3000 år før Kristus.

Den romerske historikeren Tacitus skriver at de germanske stammene brygget godt øl, og hadde en tendens til å feste og drikke seg fulle. Altså akkurat som i dag.

Ølet ble brygget på bygg eller hvete, men kunne også inneholde frukt, krydder, og narkotiske urter. Humle ble ikke brukt på denne tiden, men einer og andre urter kunne bli brukt.

øl brygget på gamlemåten
Øl på gamlemåten, Lapin voiman på et marked i Turku
Foto: Sami Brodkin 2016

Romerne kalte øl cervesia, et ord som kom fra det keltiske ordet *kurmi. Det vil si at de lærte om øl fra gallerne.

Moderne irsk (som er et keltisk språk) har ordet coirm, som betyr "fest" eller "øl", men de har også ordet beoir, som kommer fra norrønt bjórr. Engelske beer har samme opphav: Det proto-germanske ordet var *beuzą.

Men bjórr var ikke øl i moderne forstand; dette var en fruktvin brygget på honning og frukt. Det lignet altså på mjød. Ordet mjød - mjǫðr på norrønt - har vi helt fra proto-indoeuropeisk, der *médʰu betydde honning eller mjød.

Så hva med ordet øl (og ale på engelsk)?

Sekvensen alu (ᚨᛚᚢ) finnes på mange eldre runeinskripsjoner i hele Skandinavia. Blant annet står alu på Elgesem-steinen (fra 400-tallet) som ble funnet i en gravhaug nordvest for Sandefjord. Ordet betydde øl men kunne kanskje også ha en magisk eller religiøs betydning.

Elgesem runestein
Elgesem-steinen

Kanskje fantes det en gammel religiøs seremoni der man drakk seg full på øl blandet med narkotiske urter?

I litauisk og latvisk brukes et ord for øl som er veldig likt, fremdeles i dag: alus. Dette er gamle ord som kommer fra proto-indoeuropeisk *h₂elut-. I engelsk har man ordet ale som brukes om de gamle typene øl som er gjæret ved romtemperatur.

Det norrøne ordet var ǫl (uttales "ål"), senere ble dette til øl. Språk der øl heter øl: Norsk, svensk, dansk, færøyisk, og islandsk.

På samisk er det vuola. Jeg har ikke funnet etymologien til det ordet. Kan det være et låneord fra norsk eller svensk øl, eller fra norrønt ǫl? Jeg gjetter på at det i stedet kommer fra alu, i likhet med finske olut.


Kilder

https://www.brewingnordic.com/farmhouse-ales/history-farmhouse-ales/

https://en.wikipedia.org/wiki/Beer

https://en.wiktionary.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Alu_(runic)

https://snl.no/Elgesem-steinen

https://denstoredanske.lex.dk/bjorr

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Selvsentrering: Hvordan si "jeg"

På norsk har vi veldig mange dialektvarianter av pronomenet "jeg". Har andre språk i Europa slike variasjoner? Ja. For eksempel har svensk ja, jag, jau, og jå . Tysk har i ch, ech, aich, äich, Isch, I, og Ik , så det er hele 7 varianter. Men jeg tror ikke det er noen som har så mange som norsk.  Det morsomme er jo at ingen uttaler "jeg" slik som det skrives.  Jeg har klart å finne 13 ulike varianter, basert på ulike kilder:  æ, æg, æi, æig, eig, eg, e, i, ei, jæi, jæ, je, og jei. Nord-Norge I følge UiT sin  webside  om nordnorske dialekter så har vi 6 varianter bare i Nord-Norge: e -  Vefsn, Brønnøy, Salten, Værøy, Røst eg -  Ranamål, dialektar i Lofoten, Sør-Troms unntatt kysten, Nord-Troms æ, æg -  Vesterålen, Ofoten, kysten av Sør-Troms (sørsnippen av Tranøy kommune, Bjarkøy, Dyrøy, Ibestad, Harstad, Kvæfjord, Skånland). Forma æg blir oftast brukt emfatisk. æ -  Nord-Senja, mesteparten av Tromsø kommune og Balsfjord, Finnmark og alle bymål nord for Saltfjellet

Talk about yourself: How to say "I" in Norwegian

 Norwegian has a lot of dialectal variation, and one way this is particulary apparent is in the many variants that exist for the pronoun "I". As we will see this word has 13 variants in Norwegian. And yes, you'll hear (most) of these variants when you travel around Norway! Why so many variants So what's the reason for all these variants? I think there are two reasons: Dialects are cool in Norway! We don't speak a national standard variety, but are proud of speaking our dialects Norwegian dialects originate from both Old West Norse and Old East Norse, or to say it another way: the boundary between those Old Norse variants divides present-day Norway. The mountain range dividing Norway in east and west has also divided the dialects into two main varieties. Other languages in Europe Other languages in Europe also have dialectal variants for the word "I", notably German, sporting about 7 variants: ich, ech, aich, äich, isch, i, and ick. Swedish has 4:  jag,